News & Events

Công tác dán cỏ nhân tạo green và fairway

 

Đường cỏ được dán tỉ mỉ có thẩm mỹ cao

 

Bunker đuọc sử dụng bằng cát trắng Nha Trang

 

Công trình hoàn thiện với sự hài lòng của chủ đầu tư.

Leave a Reply