Tháng 7/2016, Hoàng Vũ được sự tín nhiệm của Tập đoàn Đức Long – Gia Lai trở thành nhà thầu trọn gói cho công trình thi công sân tập Golf tại trụ sở tập đoàn ở Thành phố Gia Lai.

Phối cảnh khuôn viên sân tập Golf
Phối cảnh khuôn viên sân tập Golf

Phối cảnh khuôn viên sân tập Golf
Phối cảnh khuôn viên sân tập Golf tại tập đoàn Đức Long

Thi công lưới sân tập Golf
Thi công lưới sân tập Golf

Thi công lưới sân tập Golf
Thi công lưới sân tập Golf

Trụ lưới sân Golf
Trụ lưới sân Golf

img_2152

img_2328

 

Lu nền sân putting green
Lu nền sân putting green

img_2444

Công trình đang trong giai đoạn thi công
Công trình đang trong giai đoạn thi công

CÁC DỰ ÁN KHÁC